Továbbtanulás

VÁLTOZÁS!!

Tisztelt Gondviselők!
Kedves Gyerekek!

A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

A továbbtanulással kapcsolatos fontos határidők:

2020. 12.04. – A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe.

2021. 01.11. – „Adatbegyűjtő lap középfokú iskolai jelentkezéshez” leadása.

2021. 01.23. 10:00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák.

2021. 01.28. 14:00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák.

2021. 02.10. – A tanulói jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat aláíró szülőértekezlet.

2021. 02.19. – Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát az Oktatási Hivatalnak.

2021. 02.23 – 03.12. – Szóbeli meghallgatások.

2021. 03.22 – 23. – A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

2021. 04.30 – A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek.

2021. 06.01. – A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2021. 06.22 – 24. – Beiratkozás a középfokú iskolákba.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tisztelt Gondviselők!

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos fontos tudnivalók az alábbiak szerint találhatóak meg az Oktatási Hivatal honlapján.

www.oktatas.hu

• Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben

• Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

• Tájékoztató a 6-8 évfolyamos gimnáziumokba felvételizőknek

• Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek

• Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

• Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

• A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2020/2021. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése

• Az emberi erőforrások minisztere 16/2020. (XII. 04.) EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól

• A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedések

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között Országos pályaorientációs vizsgálatra kerül sor.
A mérés célja: a tanulók sikeres továbbtanulásának támogatása.
A mérés elektronikus felületen zajlik a nyolcadikos osztályfőnökök koordinálásával.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________