Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

A 1102/2020 (III.14.) Kormányhatározat, valamint a 3/2020 (III.14.) EMMI határozat alapján 2020. március 16-tól további értesítésig intézményünk digitális munkarendre áll át. A tananyag átadása távolról, infokommunikációs eszközök használatával történik.

A tanítás nem megszűnik, hanem más keretek között szerveződik. Ahhoz, hogy eredményesen haladjon gyermekük a tananyag elsajátításában mindenképpen szükséges az Önök részéről történő folyamatos támogatás, hiszen ezen tanulásszervezés esetén is történik értékelés.

Az új oktatási rend (a tantermen kívüli digitális munkarend) újfajta hozzáállást kíván a diákoktól és pedagógusoktól egyaránt. A személyes kontaktus hiánya miatt a gyerekekre több önálló munkavégzés vár, ezért ezen időszak alatt kérem a szülők fokozott figyelmét és segítő együttműködését. Javasoljuk, hogy a gyerekek napirendje az aktuális órarendhez igazodjon, hiszen a pedagógusok is ennek megfelelően fogják közzétenni a tanórához kapcsolódó tananyagot.

Pedagógus kollégáimnak számos digitális platform áll rendelkezésére, melyeken keresztül kapcsolatba tudnak lépni gyermekeikkel, de az elsődleges kapcsolattartási forma a KRÉTA rendszer, melyen keresztül is számos lehetőség nyílik az otthoni tanulás támogatására. Kérem a szülőket, hogy a gondviselői jogosultsággal lépjenek be a KRÉTA-ba, mert egyelőre csak itt érhető el az e-Ügyintézés menüpont, ahol az üzenetváltás és fájlcsere megvalósulhat a gyermek és a pedagógus között.

Kérdéseikkel bátran forduljanak gyermekeik osztályfőnökéhez!

Segítségüket és együttműködésüket a nevelőtestület nevében köszönöm!

Tisztelettel: Nádházi László

Intézményvezető