Öko-iskola

A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI környezeti nevelési hagyományainak, rendszerszerű tevékenységeinek általános bemutatása

Az évek során folyamatosan fejlesztjük a tanulók környezettel harmonizáló szokásaik megszilárdítását, a tudatosság és a környezetért való elkötelezettség kialakítását. Céljaink elérése érdekében rendszeresen szervezett tanórai, ill. tanórán kívüli programokat biztosítunk.

Környezeti nevelésünknek az 1990-es évekre visszanyúló gyökerei vannak, hiszen aktívan kivettünk a részünket az országban elsőként bejegyzett 4H klub munkájában. Később résztvevői voltunk egy Dán- Magyar Környezeti nevelési programnak is. Iskolánkban tehát régóta kiemelkedő helyet foglal el a környezet védelme, a fenntartható fejlődés. Tantestületünk kb. egyharmada foglalkozik valamilyen formában a környezeti nevelés kérdésével tanórákon és tanórán kívül. Amikor először lettünk hivatalosan is ökoiskola lehetőségünk nyílt az elért eredmények és a jövőbeni célok összehasonlításához. Később a második ciklusban igyekeztünk megtartani a jól bevált módszereket, programokat és természetesen mindig van lehetőség a továbblépésre is.

2010-től (a kezdettől) aktív tagja vagyunk a „Debreceni ÖKO- iskolák” hálózatának, amely ütemterv szerinti rendszeres találkozókat, rendezvényeket, versenyeket, közös munkát és fejlődést biztosít számunkra.

UNESCO Társult Iskolák tagjaként gyakran hírt és csatlakozási lehetőséget kapunk a nemzetközi környezetvédelmi megmozdulásokról, programokról, esetenként nemzetközi továbbképzésekről (pl. a Svédországból indult és az ENSZ napja alkalmából szervezett „Milliárd fa kampány”-ról, amikor egy napon fát ültet az egész világ, a Föld órája évenkénti közös energiatakarékosságra felhívó akcióról, vagy a „Kézmosás Világnapjáról,esetleg a Bécsben tartott nemzetközi konferenciáról stb.).

Környezeti neveléssel kapcsolatos munkánk során évek óta használjuk az Öko-Pannon kiadványait.

Immár hagyományos a kapcsolatunk az AKSD Kft-el, aki segítségünkre van a szelektív hulladékgyűjtésre való igény kialakításában és megvalósításában. Minden évben külön elem és papír gyűjtő akciókban veszünk részt városi szinten kiemelkedő eredménnyel.

Tanáraink tagjai a Városi Tehetséggondozási Munkaközösségnek, ahol továbbképzéseken szerzett tapasztalataikkal gazdagíthatják oktató- nevelő munkájukat. Tehetséges tanulóink versenyeken bizonyítanak. (Szellemi diákolimpia, Teleki Pál földrajz, Kaán Károly természetismeret, Herman Ottó biológia versenyek, városi tehetségkutató verseny stb.)

Diákönkormányzatunk részt vesz a debreceni Állat-és Növénykert örökbefogadási programjában.

A Járási Népegészségügyi Intézet „Iskolai dohányzás- megelőzési programjával” évek óta segíti az egészséges életmódra nevelésünket.

Fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, ezért beépítettük a tanórákba az un. „NUTRIKID egészséges táplálkozási programot”. A programhoz a segédanyagokat minden évben megkapjuk.

Hagyománnyá vált nálunk és beépült az iskola Munka- és feladattervébe a megemlékezés a  nemzetközi jeles napokról. A Természettudományos 2. sz. munkaközösség szervezésében és programjában szerepelnek a változatos módon megtartott jeles napok: Ózon világnapja, Világűr hete, Állatok világnapja, Ne gyújts rá! világnap, AIDS világnapja, Tisza napja, Meteorológiai világnap, Energiatakarékossági világnap, Vízzel fedett élőhelyek világnapja, a Víz  és a Föld világnapja, Környezetvédelmi világnap).

A Comenius- Socrates project keretén belül  5 nemzetközi projectünk volt az elmúlt években. A projectek között háromban kimondottan a fenntartható fejlődés volt a meghatározó elem.

2004-2007. „Életünk a négy évszakban, konyhaművészet és hagyományok”(katalán, lengyel, görög, magyar kapcsolat)

2007-2009. „Közös kincsünk a víz” (angol, német, katalán, tenerifei, magyar kapcsolat)

2009-2011. „Európai mesék világa” (olasz, török, lengyel, katalán, magyar kapcsolat)

2011-2013. „Világörökségeink” (francia, lengyel, portugál, magyar kapcsolat)

2011-2015. „Hogyan csökkentsük ökolábnyomunkat?” (olasz, portugál, lengyel, litván, török, magyar kapcsolat)

Nyári táboraink programjaiban is szerepet kap a fenntarthatóságra, egészséges életmódra való nevelés. E programokat összekötjük sporttal is, pl. kenutúra a Tisza- tavon, nagyerdő bejárás, kerékpártúrák.

Tanulóink közül egyre többen részesítik előnyben a tömegközlekedési eszközöket, sokan gyalog,vagy kerékpárral járnak iskolába, bizonyítékul arra, hogy  fejlesztő munkánk nem volt hiábavaló.

 

Beszámoló ökoiskolai tevékenységről 2019-20. tanévről

A Debreceni ökoiskolák együttműködésének kezdete

Öko képek megtekinthetők a képtárban.

Európai Hulladékcsökkentési Hét 2020:

8.