Kedves Szülők!

A 2020/2021. tanévi étkezéshez kapcsolódó nyomtatványok elérhetők:

– a www.diminfo.hu web oldalon
– az iskola honlapján
– a krétában

Az igénylés leadásának módja megváltozott. Az idei nyomtatványok szerkeszthető formában kerültek feltöltésre, az adatok kitöltése után e-mailben kell visszaküldeni a kovacs.katalin@diminfo.hu címre!

Kedvezmény nélkül:

Kedvezményes étkezéshez:

  • Hozzájáruló nyilatkozat + 8-as számú melléklet az igényelni kívánt kedvezmény pontos megjelölésével + tartósan beteg igazolás/RGYK határozat
    Nagycsaládosok esetén külön igazolás nem szükséges!
  • Hozzájáruló nyilatkozat + 9-es számú melléklet nevelésbe vett gyermek esetén

A kapcsolódó dukumentumok az alábbi linkeken elérhetők, letölthetők:
8-as számú melléklet
9-es számú melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat

Amennyiben semmilyen módon nem tudja megoldani az e-mailben való visszaküldést, akkor a nyomtatványok elérhetőek az iskola portáján, melyet kitöltés után ugyanoda kérek visszajuttatni. Lesznek napok mikor személyesen is intézhetik, kiírom az iskola bejáratához.
A 2020/2021 tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.
A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában! Kifejezetten ajánljuk gyorsabb, kényelmesebb megoldásként az internetbankon keresztül történő ügyintézést. A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.
Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.
A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

Kovács Katalin
élelmezésszervező
tel.:20/276-5621
kovacs.katalin@diminfo.hu