HEFOP

Kompetencia alapú oktatás az iskolánkban

Iskolánk 2005-ben sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programjának (HEFOP 3.1.3) “Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” című pályázatán.

A 2005-ben indult program során 5.150.000 Ft értékű összeget fordítottunk digitális eszközök vásárlására.

Továbbá sor került a tantestületből a program bevezetését vállaló 8 fő továbbképzésére.

Mivel ez a második tanév a programban, a résztvevő tanulók és a program szerint tanító pedagógusok száma folyamatosan nő.

A pályázatban vállalt kötelezettségeinknek igyekeztünk eleget tenni:

  • belső továbbképzéseket tartottunk
  • bemutató órákon mutattuk meg a módszerek gyakorlati megvalósítását, az SDT használatát
  • a pedagógiai programot megújítottuk
  • újfajta tanulási-tanítási stratégiákat sajátítottunk és sajátíttattunk el diákjainkkal is.

A pályázat segítségével megvalósulhat az a cél, hogy a pedagógiai kultúránk megújításával olyan tudásanyagot közvetíthessünk, amely hozzásegíti a tanulókat a kompetenssé váláshoz bizonyos műveltségterületeken. Sőt segíthetjük őket abban, hogy az életfogytig tartó tanulás eszményét megvalósíthassák, s mi magunk is egy újfajta értelmiségi létbe helyezkedjünk.

A program megvalósulása során iskolánkban mind több pedagógus sajátítja el és használja a korszerű tartalmakat, metodikát, tanulásszervezési módokat.

A paradigmaváltás során a hagyományos pedagógus szerep folyamatosan átalakul: egyfajta koordináló, szervező tevékenységgé válik. Azt a tevékenységet koordinálja, amelynek során a diákok empirikus úton, tevékenykedtetés, önálló felfedezések útján szerzik meg a tudásukat.

A programcsomagok használatában kulcsfontosságú szerephez jut az SDT használata.

A digitális technikák alkalmazása szorosan összefügg a kor követelményeivel, a munkaerőpiac által diktált igényekkel.

A digitális technikák alkalmazása az órákon az aktívtáblák használatával történik elsősorban. Ennek segítségével a tanárok és a diákok is készíthetnek vázlatokat, szerkeszthetnek tananyagtartalmakat, óravázlatokat és azokat bemutathatják, használhatják.

Az internet használata beépül a tudás megszerzésébe. Nevelési feladattá válik az, hogy a gyermekek az internetet hasznos, épületes módon is felhasználhatják. Pl. kutatásra, házi feladatokat küldhetnek rajta, stb.