Köszönetnyilvánítás!

 
A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete nevében szeretném megköszönni Aba-Horváth Istvánnak, az EU-Roma Országos Egyesület elnökének, valamint Nagy Zsoltnak, a ROTEKA nevű civil szervezet vezetőjének, hogy az intézményünkbe járó hátrányos helyzetű tanulók számára 50 darab laptopot biztosított. A rászoruló családoknak ez egy óriási segítség, amellyel be tudnak kapcsolódni a tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatásba.

8.

A laptopok osztásának megszervezésében részt vett az intézményünkben dolgozó Bene-Sápi Szabina tanítónő, akinek ezúton is szeretném megköszönni, hogy így szívén viseli az intézményünkbe járó diákok sorsát.

Nádházi László
Intézményvezető