Öko-iskola

A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI környezeti nevelési hagyományainak, rendszerszerű tevékenységeinek általános bemutatása

Az évek során folyamatosan fejlesztjük a tanulók környezettel harmonizáló szokásaik megszilárdítását, a tudatosság és a környezetért való elkötelezettség kialakítását. Céljaink elérése érdekében rendszeresen szervezett tanórai, ill. tanórán kívüli programokat biztosítunk.

Környezeti nevelésünknek az 1990-es évekre visszanyúló gyökerei vannak, hiszen aktívan kivettünk a részünket az országban elsőként bejegyzett 4H klub munkájában. Később résztvevői voltunk egy Dán- Magyar Környezeti nevelési programnak is. Iskolánkban tehát régóta kiemelkedő helyet foglal el a környezet védelme, a fenntartható fejlődés. Tantestületünk kb. egyharmada foglalkozik valamilyen formában a környezeti nevelés kérdésével tanórákon és tanórán kívül. Amikor először lettünk hivatalosan is ökoiskola lehetőségünk nyílt az elért eredmények és a jövőbeni célok összehasonlításához. Később a második ciklusban igyekeztünk megtartani a jól bevált módszereket, programokat és természetesen mindig van lehetőség a továbblépésre is.

2010-től (a kezdettől) aktív tagja vagyunk a „Debreceni ÖKO- iskolák” hálózatának, amely ütemterv szerinti rendszeres találkozókat, rendezvényeket, versenyeket, közös munkát és fejlődést biztosít számunkra.

UNESCO Társult Iskolák tagjaként gyakran hírt és csatlakozási lehetőséget kapunk a nemzetközi környezetvédelmi megmozdulásokról, programokról, esetenként nemzetközi továbbképzésekről (pl. a Svédországból indult és az ENSZ napja alkalmából szervezett „Milliárd fa kampány”-ról, amikor egy napon fát ültet az egész világ, a Föld órája évenkénti közös energiatakarékosságra felhívó akcióról, vagy a „Kézmosás Világnapjáról,esetleg a Bécsben tartott nemzetközi konferenciáról stb.).

Környezeti neveléssel kapcsolatos munkánk során évek óta használjuk az Öko-Pannon kiadványait.

Immár hagyományos a kapcsolatunk az AKSD Kft-el, aki segítségünkre van a szelektív hulladékgyűjtésre való igény kialakításában és megvalósításában. Minden évben külön elem és papír gyűjtő akciókban veszünk részt városi szinten kiemelkedő eredménnyel.

Tanáraink tagjai a Városi Tehetséggondozási Munkaközösségnek, ahol továbbképzéseken szerzett tapasztalataikkal gazdagíthatják oktató- nevelő munkájukat. Tehetséges tanulóink versenyeken bizonyítanak. (Szellemi diákolimpia, Teleki Pál földrajz, Kaán Károly természetismeret, Herman Ottó biológia versenyek, városi tehetségkutató verseny stb.)

Diákönkormányzatunk részt vesz a debreceni Állat-és Növénykert örökbefogadási programjában.

A Járási Népegészségügyi Intézet „Iskolai dohányzás- megelőzési programjával” évek óta segíti az egészséges életmódra nevelésünket.

Fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, ezért beépítettük a tanórákba az un. „NUTRIKID egészséges táplálkozási programot”. A programhoz a segédanyagokat minden évben megkapjuk.

Hagyománnyá vált nálunk és beépült az iskola Munka- és feladattervébe a megemlékezés a  nemzetközi jeles napokról. A Természettudományos 2. sz. munkaközösség szervezésében és programjában szerepelnek a változatos módon megtartott jeles napok: Ózon világnapja, Világűr hete, Állatok világnapja, Ne gyújts rá! világnap, AIDS világnapja, Tisza napja, Meteorológiai világnap, Energiatakarékossági világnap, Vízzel fedett élőhelyek világnapja, a Víz  és a Föld világnapja, Környezetvédelmi világnap).

A Comenius- Socrates project keretén belül  5 nemzetközi projectünk volt az elmúlt években. A projectek között háromban kimondottan a fenntartható fejlődés volt a meghatározó elem.

2004-2007. „Életünk a négy évszakban, konyhaművészet és hagyományok”(katalán, lengyel, görög, magyar kapcsolat)

2007-2009. „Közös kincsünk a víz” (angol, német, katalán, tenerifei, magyar kapcsolat)

2009-2011. „Európai mesék világa” (olasz, török, lengyel, katalán, magyar kapcsolat)

2011-2013. „Világörökségeink” (francia, lengyel, portugál, magyar kapcsolat)

2011-2015. „Hogyan csökkentsük ökolábnyomunkat?” (olasz, portugál, lengyel, litván, török, magyar kapcsolat)

Nyári táboraink programjaiban is szerepet kap a fenntarthatóságra, egészséges életmódra való nevelés. E programokat összekötjük sporttal is, pl. kenutúra a Tisza- tavon, nagyerdő bejárás, kerékpártúrák.

Tanulóink közül egyre többen részesítik előnyben a tömegközlekedési eszközöket, sokan gyalog,vagy kerékpárral járnak iskolába, bizonyítékul arra, hogy  fejlesztő munkánk nem volt hiábavaló.

 

Az elmúlt három év legfontosabb fejlesztései, innovációi az ökoiskolai munka terén

Iskolánk számára szinte a kezdetektől fontos volt a környezet védelme, megőrzése, mégis mióta tagjai lettünk az ökoiskolák hálózatának tudatosabban végezzük munkánkat a fenntarthatóság jegyében. Van összehasonlítási alapunk és segítségünk is, hiszen  2010-ben létrejött a „Debreceni ökoiskolák” együttműködési megállapodása és mi azóta töretlenül tartjuk a rendszeres kapcsolatot a helyi társintézményekkel. Tanév elején közösen öko- programtervet dolgozunk ki, így a tanév minden hónapjára jut egy- egy szakmai találkozó, vagy ökofeladat, amelyet közösen valósítunk meg. (lásd csatolt programtervek).

Az Európai Unió, Tempus Közalapítvány Comenius Projectje segítségével francia, lengyel, portugál, olasz, litván, török partnerországok tanáraival és diákjaival dolgozhattunk együtt a „Világörökségeink” és a „Hogyan csökkentsük ökolábnyomunkat?” környezetvédelmi projektekben2011-2015-ig. A tanulók megismerhették a társországok és a világ kiemelkedő örökségeit, ökológiai problémáit. Változatos feladatok segítségével szembesültek a környezet megóvásának fontosságával és hogy élhető világot, örökséget hagyjunk utódainkra. A nemzetközi kapcsolatok felhívják a figyelmet az idegen nyelv tanulásának fontosságára és arra is, hogy a környezetvédelem, a fenntarthatóság nem ismer határokat.(csatolva fotók)

Tekintettel a folyamatos nemzetközi kapcsolatok terén elért gyakorlatunkra 2014-ben meghívót kaptunk az UNESCO Társult Iskolák bécsi nemzetközi konferenciájára, ahol lehetőségünk nyílt beszámolni tapasztalatainkról és bemutatni a nálunk folyó munkát.

Nyitottak vagyunk minden fenntarthatósággal kapcsolatos segédanyag alkalmazására. Ezekhez a kiadványokhoz UNESCO Társult Iskolaként és Ökoiskolaként könnyebben hozzájutunk, és lehetőség szerint tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon be is építjük a foglalkozásokba. (Zöld utipakk, Életfa Természetbarát Egyesület környezeti nevelési csomag)

Az előző években még csak mint megfigyelő, a 2014/15. tanévben pedig aktív tagként veszünk részt a magyar Hospice Alapítvány  „Méltóság mezeje” programjában. Az Angliából indított program fejleszti a gondoskodás és segítségnyújtás iránti nyitottságot és része a környezeti és egészségnevelésnek.

Programjainkkal szeretnénk felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára tanulóinknál, ezért újításként 2013-tól részt veszünk az Országos Egészségfejlesztési Intézet iskolai dohányzás-megelőzési programjában. Az ő segítségükkel minden évben eljut iskolánkba a KOISZK,a dohányzás megelőzését segítő interaktív program.(csatolva fotó)

A tanórákon kívül is jelentős szerepet kap iskolánkban a környezetre és az egészségre odafigyelő magatartás fejlesztés. Ezt erősítik a témanapok, kiállítások, melyek segítik tanítványaink tudásának gyarapítását. (csatolva fotók)

2013-tól az Állatok világnapja alkalmából egész évre kiterjedő eledel gyűjtést szervezünk a városi állatmenhely lakói számára. Úgy gondolják tanulóink, hogy nem csak egyetlen napos fontos odafigyelni a rászorulókra.

Felvettük a megemlékezendő jeles napok közé a debreceni Nagyerdő napját. Városunk kiemelkedő, megóvandó, méltán híres terülte ez, megérdemli,hogy tanulóink is megtanuljanak vigyázni rá.

Az elmúlt három év fejlesztései lettek kiemelve a teljesség igénye nélkül. A csatolt dokumentumok, fotók önmagukért beszélnek, szerteágazó munkánkról a fenntarthatóság jegyében.

 

A 2015/16. tanévnyitó öko- rendezvénye augusztus 28-án a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Ökoiskola Roadshow programja volt, melyen nagy érdeklődéssel vettek részt kollégáink.

Szeptemberben az Ózon Világnapja alkalmából  számot adhattak tanulóink mit tudnak az ózonról.

A nemzetközi Autómentes Napon a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium által szervezett kerékpártúrán vehettünk részt, a cél Zelemér volt.

Ebben a tanévben sem maradt el a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által szervezett ökotájfutás, ahonnan tanulóink a 2. helyezést hozták el.

Már hagyománnyá vált iskolánkban a helyi állatmenhely segítése, így októberben az Állatok Világnapja alkalmából ismét eledel gyűjtést szerveztünk  az állatmenhely lakói számára. A legtöbb állateledelt gyűjtő osztály képviselői adhatták át a menhely lakóinak személyesen az értékes ajándékokat. Úgy gondoltuk, hogy a gyűjtést egész évre ki kell terjeszteni, hiszen az állatokkal szembeni felelősségteljes magatartás nem csak egy jeles napra vonatkozik. Azóta már három alkalommal vittünk eledelt és meleg takarókat az állatok számára a tanév során.

Október 12-én a Nagyerdő napján diákjaink tanösvény-bejárást tartottak, így bővítve ismereteiket.

Technikát tanító tanáraink a diákok munkáiból a Világűr hetének évfordulóján  kiállítást szerveztek az iskola aulájában, ahol a szülők is megcsodálhatták tanulóink kézügyességét és természettudományos ismereteik bizonyítékait.

Részt veszünk a NUTRIKID egészséges táplálkozási programban, amely a technika órákhoz kapcsolódik, ahol a 6. évfolyamon lehetőség van a program elemeinek beépítésére a tanórákba . A segédanyagot (munkafüzet, oktató film, tanári kézikönyv) ingyenesen kapjuk a szervezőktől.

A Debreceni  Benedek Elek Általános Iskola ismét „Interaktív táblás” természetismereti versenyt szervezett az ökoiskolák számára, melyen egy csapat képviselt minket és 3. helyezést ért el.

A „Ne gyújts rá!” füstmentes napra plakátokkal készültek tanulóink. Munkáikból oktató kiállítást szerveztünk.

Az idei tanévben az első félévre szervezte az Országos Rákellenes Liga „Tudj többet a rákról, tegyél te is ellene” című városi versenyét, amely országos versennyé nőtte ki magát és a legjobb 10 csapatot meghívták a fővárosi döntőbe, ahol csapatunk az országos 5. helyezett lett. Ez a verseny igen jelentős, mert megtanítja a tanulókat a prevenció fogalmára és fontosságára, ezen kívül egészségnevelő hatása is van.

December elején az AIDS Világnap keretén belül a  8. évfolyamot céloztuk meg és felvilágosító órákat szerveztünk számukra az osztályfőnöki munkaközösséggel karöltve.

A Lilla téri Általános Iskola Természettudományi versenyéről sem maradhattunk le. Az ökoiskolák közül 1. és 2. helyet szereztünk meg a versenyen.

Iskolánk december  12-én Komplex környezetismereti vetélkedőre hívta környékünk iskolásait, melyen sok helyi ökoiskola is szép számmal képviseltette magát.

ÖKO- iskolaként különös figyelmet fordítunk a környezetünk védelmére és a fenntartható fejlődés megvalósítására iskolánkban és környékén, ennek érdekében 2015 őszén és 2016 tavaszán ismét papírt gyűjtöttünk összesen 22 000 kg-ot. Szeptembertől – februárig pedig az elemgyűjtésben jeleskedtek tanulóink. 623 kg veszélyes hulladékot sikerült begyűjteni, amelyből 311,8 kg-ot a 4.d osztály gyűjtött, így a városi 2. helyezést értek el.

A zord tél beálltával mindig szakítanak időt a biológiát tanító tanáraink, hogy felhívják a figyelmet a téli madárvédelemre, etetésre. Az előző évi Comenius program egyik feladata madáretető készítő

verseny volt. Néhány etetőt az iskola udvarára helyeztünk, így a madáretetést személyesen is gyakorolhatják tanulóink, nem csak elméletben.

Csatlakoztunk az MME „Gyöngybagolyvédelmi Programjához” is. Iskolánk diákönkormányzata  felajánlott a programhoz 2.000 Ft-ot ( a papírgyűjtés árából),hogy ezzel segítse a madárfészkek

felújítását. A kihelyezett költőládáknak köszönhetően már legalább 1000 pár gyöngybagoly fészkel rendszeresen hazánkban, és mint a szakemberektől megtudtuk minimum ekkora állományra van szükség ahhoz, hogy a pusztító tél után is biztosan fennmaradjon a populáció.

Évek óta  ültetünk nárciszokat ősszel a „Méltóság mezeje” program keretében. A program eredetileg Skóciából indult és célja a szemléletváltás, az élet értékének elismerése az utolsó percig emberi méltóságunk megőrzésével.

Ebben a tanévben megpályáztuk és megnyertük az „Örökös ökoiskola” címet. Oklevelünket februárban vehettük át. Örökös ökoiskolaként még nagyobb felelősséggel végezzük munkánkat a fenntartható fejlődést szolgálva.

Februárban tanulóink megismerkedhettek a „PontVelem Okos Programmal”, azon belül is a tudatos gazdálkodással, interaktív foglakozások segítségével. Ez a program támogatta a gazdasági ismeretekből elsajátítottakat.

A jeles napok közül a Tisza napjára az osztályok felkutathatták a Tisza védőszentjét és grafikusan ábrázolták. Munkáikból kiállítás készült.

A Vízzel borított élőhelyekkel az ún. „Ramsari területek” –kel teljesen új formában ismerkedhettek a tanulók. PPT bemutatókat kellett készíteni és a márciusi 7 próbán bemutatni osztálytársaiknak.

Az országos versenyek  előselejtezői január- február hónapokban zajlottak (a Teleki Pál Országos Földrajz- Földtan verseny, majd a Kaán Károly Természet- és Környezetismereti verseny és a Herman Ottó Országos  Biológia verseny követte). Tanulóink szép eredményt értek el a Teleki földrajz verseny megyei fordulóján 3. és 4. helyezést, a Kaán Károly természetismeretei versenyen megyei 7. és 11. helyezést, a Herman Ottó biológia versenyen megyei 5. és 9 helyezést értek el.

Az Energiatakarékossági Világnaphoz kapcsolódva plakátkészítő versenyt hirdettünk a debreceni ökoiskolák számára. A beérkezett munkákból a Víz Világnapján kiállítást rendeztünk.

Évek óta részt veszünk a „Föld órája” akcióban. Ezzel is felhívjuk tanulóink és családtagjaik figyelmét az energiatakarékosság fontosságára.

A 7 PRÓBA immár hagyomány iskolánkban és mindig a Víz Világnapján kezdő rendezvényünk. Az egész iskolát megmozgató rendezvény a környezettudatosságra készíti fel tanulóinkat.

A Meteorológiai Világnapon a témához kapcsolódó totót töltöttek ki az osztályok, melynek pontszámai beleszámítottak a 7 próba eredményébe.

A szokásos tavaszi házi természetismereti, biológia és földrajz, technika versenyeink sem maradtak el. Ezek a versenyek alkalmasak arra, hogy tanulóink kipróbálják tudásukat versenyhelyzetben is.

Második éve veszünk részt a Tóth Árpád Gimnázium TÁG Tudor rendezvényein, egyre több  gyerek természettudományos ismerete gazdagszik ilyen módon.

Április közepén a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola mobil planetáriuma segítségével beutazhattuk a Naprendszert.

Májusban a „Madarak- fák napja” alkalmából PPT bemutatót tartottunk az érdeklődő diákok számára.

Kapcsolódtunk az országos Vadonleső Program és tíz hazai nemzeti park- igazgatóság gondozásában meghirdetett „puha szárnyakon száll…” denevérmese-röptető pályázathoz. A pályamunkák értékelése még tart, eredmények később várhatók.

A tanévet most is DÖK nappal zártuk, ahol a híres magyar találmányokkal és felfedezőikkel ismerkedhettek a tanulók.

 

A Debreceni ökoiskolák együttműködésének kezdete

Öko képek megtekinthetők a képtárban.