Tájékoztatom, hogy a készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére. Bővebb felvilágosítást a http://www.diminfo.hu/hirek-kozlemenyek lapon találhat.