Nyári ügyeleti rend

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Hivatalos iskolai ügyek intézésére az alábbi ügyeleti időpontokban van lehetősége az intézményben:

– 2020. június 24. (szerda) 9-13 óra
– 2020. július 8. (szerda) 9-13 óra
– 2020. július 22. (szerda) 9-13 óra
– 2020. augusztus 5. (szerda) 9-13 óra
– 2020. augusztus 19. (szerda) 9-13 óra

Kedves Szülők!

A 2020/2021. tanévi étkezéshez kapcsolódó nyomtatványok elérhetők:

– a www.diminfo.hu web oldalon
– az iskola honlapján
– a krétában

Az igénylés leadásának módja megváltozott. Az idei nyomtatványok szerkeszthető formában kerültek feltöltésre, az adatok kitöltése után e-mailben kell visszaküldeni a kovacs.katalin@diminfo.hu címre!

Kedvezmény nélkül:

Kedvezményes étkezéshez:

  • Hozzájáruló nyilatkozat + 8-as számú melléklet az igényelni kívánt kedvezmény pontos megjelölésével + tartósan beteg igazolás/RGYK határozat
    Nagycsaládosok esetén külön igazolás nem szükséges!
  • Hozzájáruló nyilatkozat + 9-es számú melléklet nevelésbe vett gyermek esetén

A kapcsolódó dukumentumok az alábbi linkeken elérhetők, letölthetők:
8-as számú melléklet
9-es számú melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat

Amennyiben semmilyen módon nem tudja megoldani az e-mailben való visszaküldést, akkor a nyomtatványok elérhetőek az iskola portáján, melyet kitöltés után ugyanoda kérek visszajuttatni. Lesznek napok mikor személyesen is intézhetik, kiírom az iskola bejáratához.
A 2020/2021 tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.
A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában! Kifejezetten ajánljuk gyorsabb, kényelmesebb megoldásként az internetbankon keresztül történő ügyintézést. A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.
Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.
A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

Kovács Katalin
élelmezésszervező
tel.:20/276-5621
kovacs.katalin@diminfo.hu

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A beiratkozás első szakasza 2020. április 24-én lezárult, amennyiben a döntéssel szemben jogorvoslati lehetősséggel élne azt a mellékelt dokumentumon tudja megtenni.

 
A kérelem benyújtásának módja lehet:

  • email (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő aláírásával az iskola@kazinczy-debr.sulinet.hu e-mail címre elküldve)
  • postai út (a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola postacímére (4031 Debrecen, Margit tér 19.) A levelet Pappné Gyulai Katalinnak a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgató asszonyának legyen szíves megcímezni.)
  • személyesen benyújtva, kizárólag az intézménnyel előzetesen egyeztetett időpontban teheti meg!

 
A mellékelt dokumentum az alábbi linkre kattintva elérhető:

https://kazinczy-debr.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/04/MINTA-A-JOGORVOSLATHOZ-nyomtatvány-általános-iskola_2020_1-szakasz.doc

 

Kérjük, segítse Ön is iskolánk alapítványát adója 1%-ának felajánlásával!

Alapítvány a Kazinczy Ferenc Általános Iskoláért
Számlaszáma:
10103434–01355528–00000005
adószáma: 18545197–1–09

8.